Mattilsynet avdekker lovbrudd på 56 % av grisefarmene

Mattilsynet avdekker lovbrudd på 56 % av grisefarmene

Gjennom 2021 og 2022 har Mattilsynet gjennomført inspeksjoner på 582 tilfeldig utvalgte grisefarmer i Norge. Målet har vært få kunnskap om hvordan griser i Norge har det, og hvilke endringer som må til for å gi dem bedre dyrevelferd. Resultatet av tilsynskampanjen...
Nettverk for dyrs frihet politianmelder 65 griseprodusenter

Nettverk for dyrs frihet politianmelder 65 griseprodusenter

En syk gris ligger på siden i en dam av urin, omgitt av andre griser. Fra 2015 til 2021 har Nettverk for dyrs frihet gått inn åpne dører på norske grisefarmer for å dokumentere hvordan dyrene lever. 85 inspeksjoner ble utført, fordelt på 65 ulike farmer. Nå er alle de...