En syk gris ligger på siden i en dam av urin, omgitt av andre griser.

Fra 2015 til 2021 har Nettverk for dyrs frihet gått inn åpne dører på norske grisefarmer for å dokumentere hvordan dyrene lever. 85 inspeksjoner ble utført, fordelt på 65 ulike farmer. Nå er alle de 65 grisefarmene politianmeldt for de ulike lovbruddene vi dokumenterte.

Skjermdump Facebook – Nettverk for dyrs frihet leverer anmeldelsene til Politiet.

Anmeldelsene gjelder syke og skadde dyr som ikke får oppfølging, dyr som lever i sin egen avføring, purker som er fikserte, det vil si sperret inne i metallbur så trange at de ikke kan bevege seg, og dyr som lever rett på det harde betonggulvet uten noe form for strø eller rotemateriale.

En fiksert purke ligger med både levende og en haug døde spedgriser rundt seg.

Inspeksjonene har foregått over store deler av landet, fordelt på 8 fylker og 46 kommuner. Blant de besøkte farmene er det både store besetninger med flere tusen griser og mindre familiegårder med et titalls purker med unger. Vi fant klare brudd på dyrevelferden på alle inspeksjonene.

I skrivende stund blir grisefarmene etterforsket av de aktuelle dyrekrimgruppene i distriktene det angår, og vi bistår politiet med å tilgjengeliggjøre ytterlige bevismateriale, i tillegg til det som ble sendt inn med anmeldelsene.

En gris med nedbitt hale står i en dam av urin og avføring.

Vi håper at griseprodusentene blir dømt for lovbruddene vi har dokumentert, og at det kan sette en presedens for fremtidig arbeid med dyrs rettigheter i landbruket.

Vil du hjelpe oss gjøre mer for grisene? www.betonggrisene.no/bidra