Mattilsynet hemmeligholder dyremishandling

Nettverk for dyrs frihet kan nå avsløre at Mattilsynet har hemmeligholdt grov dyremishandling og underraportert lovbrudd.

Våre verdier

Nettverk for dyrs frihet mener åpenhet og kunnskap er viktig for demokratiet. Vi vil vise hvordan dyrene i det norske landbruket lever, noe industrien selv vil holde skjult.  Vi drives av medfølelse for dyrene, og mener de har rett på verdige liv. 

Vårt mål

Vårt mål er å vise et usminket bilde av hvordan dyr lever i det norske landbruket. Vi samler viktig informasjon og dokumentasjon. Dette bidrar til en faktabasert og seriøs debatt om hvordan dyr skal holdes i Norge.

Hvordan skjer inspeksjonene?

Utstyrt med beskyttelses­utstyr, kamera, måle­bånd og inspeksjons­protokoller går inspektørene inn og dokumenterer hvordan dyrene lever i det norske landbruket. Vi varsler om forholdene dyrene lever under i håp om endring, slik at dyrene skal få verdige liv. 

Hva har vi fått til?

Over flere år avdekket vi hvordan dyrene lever i pels­industrien. Kunnskapen og dokumentasjonen vi bidro med var avgjørende for å løfte debatten, og førte til at Stortinget vedtok et forbud mot pelsdyroppdrett.

 

Nyheter

Mattilsynet hemmeligholder dyremishandling

Mattilsynet hemmeligholder dyremishandling

I januar 2023 publiserte Mattilsynet sluttrapporten fra sin tilsynskampanje med nesten 600 tilfeldig utvalgte grisefarmer. Rapporten viste at godt over halvparten av griseprodusentene bryter loven. Nettverk for dyrs frihet har gjennomgått alle dokumentene fra...

les mer
I dag leverte vi 74 000 underskrifter for grisene

I dag leverte vi 74 000 underskrifter for grisene

I dag overleverte vi 74 000 underskrifter som krever bedre leveforhold for grisene i Norge til landbruksminister Geir Pollestad. Dette enorme engasjementet fra befolkningen tar ministeren nå med seg inn i arbeidet med den nye dyrevelferdsmeldingen. For to år siden...

les mer
Nettverk for dyrs frihet anmelder 10 griseprodusenter

Nettverk for dyrs frihet anmelder 10 griseprodusenter

I løpet av 2021 og 2022 har Mattilsynet gjennomført en tilsynskampanje for gris der de har besøkt 582 tilfeldig utvalgte griseprodusenter. Mattilsynets tall viser at hele 56 prosent av griseprodusentene bryter loven. Nettverk for dyrs frihet har krevd innsyn i og...

les mer
Rødrev på liggehylle

Støtt dyrene

Vi er avhengig av støtte for å kunne avdekke hvordan dyr lever i det norske landbruket, og for å oppnå konkrete resultater for dyrene.

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyre­mishandling?