Griser lider på norske farmer

Nettverk for dyrs frihet varsler om kritikkverdige forhold på norske grisefarmer. Hjelp oss gi grisene verdige liv.

Våre verdier

Nettverk for dyrs frihet mener åpenhet og kunnskap er viktig for demokratiet. Vi vil vise hvordan dyrene i det norske landbruket lever, noe industrien selv vil holde skjult.  Vi drives av medfølelse for dyrene, og mener de har rett på verdige liv. 

Vårt mål

Vårt mål er å vise et usminket bilde av hvordan dyr lever i det norske landbruket. Vi samler viktig informasjon og dokumentasjon. Dette bidrar til en faktabasert og seriøs debatt om hvordan dyr skal holdes i Norge.

Hvordan skjer inspeksjonene?

Utstyrt med beskyttelses­utstyr, kamera, måle­bånd og inspeksjons­protokoller går inspektørene inn og dokumenterer hvordan dyrene lever i det norske landbruket. Vi varsler om forholdene dyrene lever under i håp om endring, slik at dyrene skal få verdige liv. 

Hva har vi fått til?

Over flere år avdekket vi hvordan dyrene lever i pels­industrien. Kunnskapen og dokumentasjonen vi bidro med var avgjørende for å løfte debatten, og førte til at Stortinget vedtok et forbud mot pelsdyroppdrett.

 

Nyheter

Rødrev på liggehylle

Støtt dyrene

Vi er avhengig av støtte for å kunne avdekke hvordan dyr lever i det norske landbruket, og for å oppnå konkrete resultater for dyrene.

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyre­mishandling?