Griser lider på norske farmer

Nettverk for dyrs frihet varsler om kritikkverdige forhold på norske grisefarmer. Hjelp oss gi grisene verdige liv.

Våre verdier

Nettverk for dyrs frihet mener åpenhet og kunnskap er viktig for demokratiet. Vi vil vise hvordan dyrene i det norske landbruket lever, noe industrien selv vil holde skjult.  Vi drives av medfølelse for dyrene, og mener de har rett på verdige liv. 

Vårt mål

Vårt mål er å vise et usminket bilde av hvordan dyr lever i det norske landbruket. Vi samler viktig informasjon og dokumentasjon. Dette bidrar til en faktabasert og seriøs debatt om hvordan dyr skal holdes i Norge.

Hvordan jobber vi?

Utstyrt med beskyttelses­utstyr, kamera, måle­bånd og inspeksjons­protokoller går vi inn og dokumenterer hvordan dyrene lever i det norske landbruket. Vi varsler om forholdene dyrene lever under i håp om endring, slik at dyrene skal få verdige liv. 

Hva har vi fått til?

Over flere år avdekket vi hvordan dyrene lever i pels­industrien. Kunnskapen og dokumentasjonen vi bidro med var avgjørende for å løfte debatten, og førte til at Stortinget vedtok et forbud mot pelsdyroppdrett.

 

Nyheter

Griseavsløringer fører til ny stortingsmelding om dyrevelferd

Griseavsløringer fører til ny stortingsmelding om dyrevelferd

Nettverk for dyrs frihet holdt nylig en presentasjon for Landbruksdepartementet om våre innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd. Tor Grobstok under presentasjonen for Landbruksdepartementet Vi snakket blant annet om at: Griser må få komme utOkser må få et mer...

les mer
Rødrev på liggehylle

Støtt dyrene

Vi er avhengig av støtte for å dokumentere hvordan dyr lever i det norske landbruket, og for å oppnå konkrete resultater for dyrene.

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyre­mishandling?