Stopp Olje­fondets invester­inger i dyre­mishandling

Oljefondet har ingen etiske retnings­linjer for behandling av dyr og investerer milliarder av kroner i selskaper som bedriver grov dyre­mishandling. Er du enig i at selskaper som gir blaffen i dyre­velferd bør utelukkes fra Olje­fondet? Signer vårt opprop!

Vi krever

  • Avslutt eierskapet av Muyuan Foods

    Oljefondet har investert 700 millioner i selskapet Muyuan Foods. På mega­farmene til Muyuan står purkene fikserte hele livet og nyfødte gris­unger blir kastrert og får halen sin kappet av uten bedøvelse.

  • Utelukk selskaper med dårlig dyre­velferd

    Oljefondet må trekke seg ut av investeringer som strider mot norske krav til dyre­velferd, og heller satse på fremtids­rettede næringer som tar hensyn til dyrene og miljøet.

  • Etiske retningslinjer for dyrevelferd

    En så stor aktør som Olje­fondet har makt til å påvirke internasjonal dyre­velferd i en positiv retning ved å inkludere dyre­mishandling som et grovt etisk normbrudd i sine retningslinjer.

Oljefondet må ta hensyn til dyrevelferd!

1,650 signaturer
Del oppropet:

1650

underskrifter

Skitten grisunge på betonggulv

Oljefondet mangler etiske retnings­linjer for dyr

Oljefondet skal sørge for at investeringene de gjør på vegne av befolkningen i Norge følger visse etiske retningslinjer. Selskaper som ikke respekterer menneske­rettighetene eller tar hensyn til miljøet skal være utelukket. Men dyrene har ingen beskyttelse og olje­fondet investerer i flere selskaper som er kjent for å mishandle dyrene på det groveste. 

Investerer i enorme grise­fabrikker

Oljefondet har investert 700 millioner kroner i selskapet Muyuan Foods som har bygget verdens største grisefabrikk i Kina. Mega­farmen består av 21 bygninger på seks etasjer hver og skal produsere 2,1 millioner griser for slakt i året, like mange som hele Norge. Dyrene blir behandlet som samlebånds­produkter og får ikke dekket sine artstypiske behov. Olje­fondet har også aksjer for 980 millioner kroner i Smithfield Foods i USA, en av verdens største produsenter av gris som har fått kritikk for gjentatte grove brudd på dyrevelferden.

Foto: Muyuan Foods
A piglet's tail is cut off by a worker at a factory farm.

Aksepterer mutil­ering av dyr

Kina har ingen lover som kan beskytte dyrene. På grisefabrikkene står alle purkene fikserte uten å kunne bevege seg. Nyfødte grisunger blir kastrerte og får halen kappet av uten bedøvelse. Selv om industriell griseproduksjon er uetisk uavhengig av hvilket land det foregår i, bør vi som et minimum unnlate å støtte selskaper som ikke overholder norske krav til dyrevelferd. 

Oljefondet må ta dyre­velferd på alvor

Våre felles ressurser skal ikke benyttes til å finansiere dyre­mishandling i andre land.​​​​​​​ Olje­fondet må trekke seg ut av investeringer som strider mot norske krav til dyre­velferd og regelverket må endres. Vi kan ikke akseptere at vi investerer milliarder av kroner i selskaper som mishandler dyr på det groveste. En så stor aktør som Olje­fondet har makt til å påvirke internasjonal dyrevelferd i en positiv retning ved å inkludere dyre­mishandling som et grovt etisk normbrudd i sine retningslinjer.

Mange rader med fikserte purker