Gjennom 2021 og 2022 har Mattilsynet gjennomført inspeksjoner på 582 tilfeldig utvalgte grisefarmer i Norge. Målet har vært få kunnskap om hvordan griser i Norge har det, og hvilke endringer som må til for å gi dem bedre dyrevelferd. Resultatet av tilsynskampanjen viser klart og tydelig at forholdene ikke har bedret seg siden Nettverk for dyrs frihets avsløringer i 2021.

Noen av Mattilsynets funn: 

  • En av fire produsenter ga ikke syke og skadde dyr tilstrekkelig behandling
  • En av tre produsenter brukte ikke nok rotemateriale 
  • En av fire produsenter brukte ikke nok strø

To griser med alvorlige halesår i en binge uten verken strø eller rotemateriale. Foto: Mattilsynet.

Grisenes levemiljø fører til skader

Fortsatt lever de fleste grisene på betong med et fravær av strø og rotemateriale. Svært mange av skadene, som liggesår hos purker, halesår og beinlidelser, er forårsaket av grisenes elendige levemiljø. Bare det å tildele mer rotemateriale kunne bedret velferden til grisene og redusert frustrasjon og skader. Men hittil har vi sett lite interesse fra grisenæringen til gjøre noen tiltak for å bedre dyrevelferden.

Kravene til hold av gris må skjerpes

Regelverket for gris er gammelt og udatert, og arealkravene er ikke endret på over 20 år. Det er derfor ikke overraskende at Mattilsynet avdekker så mange lovbrudd. Men at et de vanligste lovbruddene er å ikke gi syke å skadde dyr nok hjelp, er svært alvorlig og fører til mye lidelse for grisene.

Når over halvparten av grisefarmene bryter det allerede svake regelverket, blir det klart at dette er en industri helt ute av kontroll, som ikke makter å rydde opp i problemene selv. Griser er aktive, nysgjerrige dyr som umulig kan sikres god velferd i trange betongbinger. 99% av norske griser ser aldri dagslys, og de får aldri muligheten til å rote i jorda eller rulle seg i gjørma.

Vi krever at politikerne nå kommer på banen med radikale og konkrete tiltak som bedrer dyrevelferden for grisene. Grisene er nødt til å få komme ut, og de må få plass nok til å bevege seg.

Her kan du se flere bilder fra Mattilsynets tilsynskampanje.