Under regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018 fikk Venstre gjennomslag for et vedtak om avvikling av pelsdyroppdrett i Norge. Nettverk for dyrs frihet har jobbet for en avvikling av pelsdyroppdrett i mange år. Vi ble derfor svært glade da denne nyheten kom. Pelsdyrnæringen har jobbet hardt for å stanse vedtaket, og både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har uttrykt stor støtte til pelsdyrnæringen. Vi var derfor bekymret for at Kristelig Folkeparti ville klare å stanse vedtaket da regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre startet den 2. januar 2019. Da den nye regjeringsplattformen ble lagt frem den 17. januar 2019, kunne alle dyrevenner glede seg over at Venstre lyktes med å fastholde vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen. Vi ønsker i den anledning å takke Venstre for at de står på pelsdyrenes side. 

Under regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018 fikk Venstre gjennomslag for et vedtak om avvikling av pelsdyroppdrett i Norge. Nettverk for dyrs frihet har jobbet for en avvikling av pelsdyroppdrett i mange år. Vi ble derfor svært glade da denne nyheten kom.

Pelsdyrnæringen har jobbet hardt for å stanse vedtaket, og både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har uttrykt stor støtte til pelsdyrnæringen. Vi var derfor bekymret for at Kristelig Folkeparti ville klare å stanse vedtaket da regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre startet den 2. januar 2019. Da den nye regjeringsplattformen ble lagt frem den 17. januar 2019, kunne alle dyrevenner glede seg over at Venstre lyktes med å fastholde vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen. Vi ønsker i den anledning å takke Venstre for at de står på pelsdyrenes side. 

Vi kan ikke ta seieren for gitt

I forbindelse med avviklingsvedtaket, er det lagt frem et forslag om Lov om forbud mot hold av pelsdyr. Dette forslaget er nå ute på høring, og Nettverk for dyrs frihet vil komme med sitt innspill. Etter høringsrunden skal forslaget stemmes over i Stortinget. I forslaget foreslås det at pelsfarmene skal avvikles innen 2025. Før 2025 er det et nytt Stortingsvalg, og vi vet at Senterpartiet som en av de fremste politiske forkjemperne for pelsdyrnæringen, vil gjøre det de kan for å få stanset forbudet. I tillegg har verken Høyre eller Fremskrittspartiet et landsmøtevedtak om å avvikle pelsdyrnæringen. Pelsdyrnæringen vil heller ikke gi seg i sitt forsøk på å få stanset avviklingsvedtaket. Dette peker mot at vi ikke kan ta pelsforbudet for gitt. 

Det er håp for pelsdyrene

Vi er likevel nærmere et forbud enn noen gang. Det er et enormt engasjement i befolkningen mot pelsdyroppdrett, og tunge faginstanser som Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk har sagt tydelig i fra om at pelsdyroppdrett ikke er forenlig med god dyrevelferd. I tillegg har flere politiske partier de senere årene programfestet å avvikle pelsdyrnæringen.

Nettverk for dyrs frihet vil fortsette arbeidet med å få avviklet pelsdyrnæringen, og vil ikke gi oss før alle pelsfarmer er lagt ned for godt. 

 

Nettverk for dyrs frihet dokumenterer, avslører og bekjemper dyremishandling.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli månedsgiver: http://bit.ly/fastgiver