Nettverk for dyrs frihet har dokumentert hvordan griser lever på norske farmer.

Nettverk for dyrs frihet offentliggjør nye, sjokkerende bilder fra den norske griseindustrien. Bildene viser svikt og dyremishandling i omfattende skala.

Fra 2015 til 2021 har Nettverk for dyrs frihet gått inn åpne dører på norske grisefarmer for å dokumentere hvordan dyrene lever. 85 inspeksjoner ble utført og funnene har satt dype spor i inspektørene.

– Vi har sett dyr som vasser i egen avføring, avbitte kroppsdeler og døde dyr som ligger slengt rundt. Gilde og den norske kjøttindustrien har skapt en myte om at grisen lever et godt liv, men det gjør de ikke, forteller Tor Malnes Grobstok pressetalsperson for Nettverk for dyrs frihet.

Grisefarmer i 8 fylker og 46 kommuner, over store deler av landet, har blitt inspisert. Blant de besøkte farmene er det både store besetninger med flere tusen griser, og mindre familiegårder med et titalls purker med unger. På inspeksjonene fant Nettverk for dyrs frihet både lovbrudd og lovlig dyremishandling.

Fiksert purke, det vil si at hun er stengt inne på så liten plass at hun nesten ikke kan bevege seg, og heller ikke utøve naturlig atferd.

Fiksering av purker i så trange metallbur at de ikke kan snu seg, og heller ikke utøve sin naturlig atferd ble funnet på over 40% av inspeksjonene våre. Dette står i sterk kontrast til hva Nortura selv påstår:

“Purkene står ikke i trange båser slik de gjorde tidligere, de går fritt omkring inne i fjøset” – Nortura.

Inspeksjoner våre har avdekket at dette er direkte feil.

Blodig halesår – grisen har bare en stump igjen av halen sin.

Halebiting kommer som et resultat av de stimulifattige bingene dyrene holdes i. Liten stimuli medfører en betydelig stressfaktor for grisene, og er med på å øke forekomsten av unaturlig og skadelig atferd, som halebiting.

Halesår er svært vanlig og observeres på et stort antall av farmene inspisert. Ofte har dyrene kun en liten stump igjen av halen, eller et åpent og ofte blodig sår der halen skulle ha vært. Halte og lamme dyr har også i en rekke tilfeller blitt observert. I mange tilfeller er dyrene så skadet at de sliter med å nå frem til vann og mat, og burde vært avlivet for lengst.

Slaktegris med store utvekster på beina. På utvekstene er det åpne, blodige sår.

Skader og sår ble funnet på nærmere 90% av farmene vi inspiserte. Åpne sår på knærne hos spedgriser er en stor utfordring, og det er i liten grad satt inn tiltak som forebygger hverken knesår, halesår eller andre skader.

– Syke og skadde dyr er normen, ikke avviket, på norske grisefarmer, forteller Tor.

Rotemateriale var mer eller mindre fraværende på 9 av 10 farmer, og dyrene hadde ikke annet enn sin egen avføring å rote i. I få tilfeller ble observerte vi aktivitetsobjekter, men da var disse som regel ødelagt eller innsmurt i avføring og ble i liten grad benyttet av grisene.

Dyrene ligger rett ut i sin egen avføring. Her har de dessuten ingenting å sysselsette seg med. Bingen mangler både mykt liggeunderlag, rotemateriale og annet som kan aktivisere grisene.

Renhold og strø var dårlig eller fraværende på nesten alle farmene. Ofte er ikke møkk fjernet på lenge, og dyrene tvinges til å gå og sove i dammer av sin egen avføring og urin. Kun på snaue 6% av inspeksjonene ble det observert at kravet til bekvem liggeplass var oppfylt.

I flere av bingene er det skyhøy dyretetthet. Grisene har svært liten plass å bevege seg på. Bingene er dessuten skitne, og de mangler både mykt liggeunderlag og noe som kan aktivisere grisene.

Dyretetthet er en av de største utfordringene når det kommer til dyrevelferden for norske griser. Under inspeksjonene våre har vi besøkt mange farmer med svært høy dyretetthet. I mange tilfeller har ikke alle dyrene mulighet til å legge seg ned samtidig, og dyrenes tvinges ofte til å ligge oppå hverandre eller på spaltegulvet, hvor de skal gjøre fra seg.

Skadde dyr og dyr som blir mobbet og angrepet av andre dyr har som regel ikke mulighet til å komme seg unna. Også i de tilfellene der dyrene har mulighet til å ligge samtidig på det tette arealet, er bingene små og stimulifattige slik at det ikke er mulig for grisene å utøve naturlige atferd. 

I en trillebår ligger døde grisunger i en haug.

Ulovlig oppbevaring av døde dyr ble avdekket på en rekke farmer. Ofte har det ligget hauger med døde griser slengt på bakken bak fjøsene. Andre steder er dyrene blitt lagret i åpne trillebårer, traktorskuffer, eller stappet i tønner og bøtter uten å være tildekket. Dyrene var ofte delvis oppspist, enten av ville dyr eller av larver som krøp rundt på dem. Slik oppbevaring er et klart brudd på norsk lov, og kan være en fare for dyrehelsen.

Nettverk for dyrs frihet er hovedsak på Nrk.no.

NRK, som i 2019 sendte dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter”, har fått tilgang til alt materialet til Nettverk for dyrs frihet. Gravejournalister i NRK har gjennomgått materialet, intervjuet uavhengige eksperter og publisert en omfattende artikkel om grov dyremishandling på norske gårder og brutte løfter fra griseindustrien.

Du kan lese artikkelen på NRK.no her.

Krav til norsk griseproduksjon

– Hvis vi skal fortsette å holde dyr, må de holdes på en måte som er i tråd med våre verdier som samfunn. Myndighetene må få på plass et nytt lovverk, som sikrer dyrene mulighet til å komme ut, mer plass og mulighet til å utøve naturlig atferd, forteller Tor fra Nettverk for dyrs frihet.

Nettverk for dyrs frihet har tre krav til næringen, for å gi grisene verdige liv:

  1. Verdig levemiljø for grisene

Grisene i norsk landbruk behandles som kjøttmaskiner. De sperres inne på én kvadratmeter betong og får aldri se solen eller rote i jorden. Vi krever at grisene får utemuligheter og god nok plass til å leve et verdig liv.

2. Strengere straffer for lovbrudd

Lovbrudd er svært utbredt i griseindustrien, samtidig som straffereaksjonene er svake eller fraværende. Vi krever at Mattilsynet reagerer strengere og politianmelder lovbrudd.

3. Full åpenhet om griseindustrien

Vi blir fortalt at grisene i landbruket har det godt, når dette åpenbart ikke stemmer. Vi krever at Mattilsynet har hyppigere, uanmeldte tilsyn med full åpenhet om hva som avdekkes.

Hjelp grisene ved å skrive under på våre krav: www.betonggrisene.no