15. februar ble det stortingsflertall for å bedre dyrevelferden til grisene! Stortinget vedtok flere forslag fra partiet Venstre, blant annet det å øke arealkravet, gi grisene mykt underlag og mer beriking av levemiljøet. Flertallet i Næringskomiteen går inn for at det skal ble lettere å frata folk retten til å ha dyr, at det skal bli forbudt med CO2-gassing av gris, og at det skal utarbeides dyrevelferdsmerking av mat. Regjeringspartiene SP og AP stemte imot samtlige forslag, noe som førte til at flere andre forslag ikke gikk igjennom.

Levemiljøet for gris på en vanlig farm i Norge.

Under debatteringen av forslagene ble Nettverk for dyrs frihet sine avsløringer trukket frem av flere av representantene på talarstolen, noe som tyder på at kunnskapen vi har bidratt med om grisers levekår har ført til konkrete endringer for dyrene. Dette er et skritt i riktig retning, og vil føre til forbedringer for millioner av dyr. Men det er langt fra godt nok for å gi grisene et verdig liv.

Inspektører på en norsk grisefarm.

Fortsatt står 99 % av grisene i Norge innendørs hele livet. Flere av kravene vil også kun gjelde for nybygg eller utbedring av allerede eksisterende bygg. Bedre regelverk har også lite å si om ikke regelverket følges. Mattilsynet avdekker stadig lovbrudd på over 50% av grisefarmene de inspiserer, og lovbruddene får lite konsekvenser for produsentene. Mange har fått pålegg om å forbedre dyrevelferden i årevis uten at noe har skjedd.

Vi krever et enda strengere regelverk, at grisene får utemuligheter, at dyr får bedre tilsyn og at dyremishandling får høyere straffer enn det gjør i dag. Vedtakene er likevel en stor seier, og vi vil takke alle våre følgere og støttespillere for at dere har stått sammen med oss i kampen for grisene!