Vilkår og retningslinjer for gaver

På denne siden finner du vilkår og retningslinjer for gaver og fastgiveravtaler.
Nettverk for dyrs frihet har foreløpig ingen nettbutikk.

Nettverk for dyrs frihet er en ideel dyrevernorganisasjon som arbeider med å dokumentere, avsløre og bekjempe dyre­mishandling. Vi arbeider primært med feltarbeid og uanmeldte inspeksjoner for å avdekke dyrs leveforhold og bringe dette frem for offentligheten.

Nettverk for dyrs frihet baserer sitt arbeid på donasjoner fra privatpersoner og bedrifter. Donasjoner kan gis på fast basis gjennom en fast­giveravtale (Avtalegiro eller Vipps) eller som enkeltgaver (bank-/kredittkort eller Vipps).

Vilkår for betaling

For fastgiver­forhold per AvtaleGiro gjennomføres trekk den 20. i hver måned. Trekkdato kan tilpasses og det trekkes aldri mer enn avtalt sum. Fastgiver­forhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nett­bank, og trekkes fra ønsket bank­konto.

Fastgiver per Vipps er tilgjengelig i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Enkeltgaver kan gis via våre nettsider ved å bruke bank- eller kredittkort, eller gi en gave via Vipps.

Oppsigelse av faste avtaler

Det er ingen bindings­tid, og du kan når som helst si opp din fastgiver­avtale ved å kontakte oss på post@dyrsfrihet.no. Dette gjelder avtaler om fast betaling via AvtaleGiro eller Vipps.

E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og/eller epost­adresse på giver som ønsker å avslutte giver­forholdet.

Ved fastgiver­forhold per AvtaleGiro må giver selv gå inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter trekkfiler er sendt.

Angre­mulighet

For fastgiver­avtaler: Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giver­avtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både AvtaleGiro og Vipps.

Du kan i utgangspunktet ikke angre deg på tidligere gitte gaver, men kontakt oss dersom denne situasjonen oppstår slik at vi kan forsøke å finne en løsning.