Stikk i strid med hva fagmiljøer og majoriteten av Norges befolkning mener, har 5 av 9 medlemmer i pelsdyrutvalget nå anbefalt fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. Utvalget har tydelige bånd til pelsdyrnæringen og har valgt å holde kritiske stemmer og eksperter utenfor utredningen.

Stortinget kan ikke lene seg på en anbefaling som er i så stor uoverensstemmelse med faglige råd og samfunnets etiske verdier. Dette betyr at arbeidet for å påvirke den videre politiske prosessen må holdes oppe. Nå må vi kreve at politikerne viser handlekraft og avvikler pelsfarmene.

Les: Dyrevernorganisasjonene varsler politisk omkamp etter pelsdyrutvalgets anbefaling (15.12.2014).
Se: Dagsrevyen om utvalgets innstilling og reaksjonene 
(15.12.2014)

Overser vedtatte krav til næringen

Pelsdyrutvalget peker på en rekke svært alvorlige dyrevelferdsproblemer i pelsdyrnæringen og foreslår økte midler til forskning og mer tilsyn for å løse dette. Men allerede i 2002 fikk pelsdyrnæringen en tiårsfrist til å bedre dyrevelferden betraktelig. Dersom de ikke klarte å innfri dette kravet skulle en avvikling av pelsdyroppdrett vurderes. Nå har det gått mer enn ti år, og det er ingen tvil om at pelsdyrene fremdeles lider.

Frivillige har i flere år avslørt forhold som pelsdyrnæringen har forsøkt å holde skjult. Bildene har vist at mink og rev ikke trives innesperret i trange bur. Faginstanser som Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk har tatt til orde for å forby pelsdyroppdrett av dyrevelferdshensyn. Til og med pelsdyrnæringens egen forskning viser at mink har blitt betraktelig mer fryktsomme overfor mennesker de siste ti årene. En rekke andre europeiske land har allerede innført forbud mot pelsdyroppdrett på et etisk grunnlag.

Et klart flertall av Norges befolkning er motstandere av pelsdyroppdrett. Nylig viste en meningsmåling at nesten 70% mener det er galt å holde dyr innesperret i bur for å produsere pels. Nå forventer vi at regjeringen tar ansvar og går inn for et forbud mot pelsdyroppdrett.

Hele rapporten fra pelsdyrutvalget finner du her
 

Hva du kan gjøre