Pelsdyrnæringen krever nå erstatning fra fire varslere fra Nettverk for dyrs frihet etter at de dokumenterte grove regelbrudd og dyremishandling på pelsfarmen til en av næringens ledere. 

Om saken: www.pelsvarslerne.no

En uanmeldt inspeksjon i 2013 hos lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag avdekket grusomme forhold for dyrene: Dyr levde med store, ubehandlede skader, døde og levende dyr ble holdt i samme bur, og dyr angrep og skadet hverandre.

I stedet for å reagere på lovbruddene valgte næringen å politianmelde og kreve erstatning fra de fire personene fra Nettverk for dyrs frihet som hadde dokumentert forholdene.

Vil forhindre nye bilder fra pelsfarmene
– Vi har i en årrekke avdekket hvordan pelsdyrnæringen systematisk bryter reglene for dyrevelferd. På pelsfarmene lever dyr med avbitte bein, store skader og tvangsadferd. Nå viser næringen seg også villige til å kneble varslere: Gjennom erstatningskrav og politianmeldelser vil de skremme folk vekk fra å varsle om de horrible forholdene rev og mink lever under. Dette viser hvordan pelsdyrnæringen verken har vilje eller evne til å forbedre seg, sier Rune Ellefsen, en av dem som risikerer å måtte betale erstatning.

Tre av vaslerne.

Pelsdyrnæringen krever erstatning for at de fire har “skapt risiko for smittespredning” på fylkeslederens pelsfarm. Men da denne pelsfarmen ble inspisert av Mattilsynet, etter tips fra Nettverk for dyrs frihet, ble det  avdekket at det var pelsfarmeren selv som brøt reglene for smittevern. Pels-lederen har fremdeles ikke utbedret manglene – over to år etter pålegget.

– I stedet for å innrømme egne feil forsøker pelsdyrnæringen å tvinge kritikerne til taushet. Det er et slag mot demokratiet når pelsdyrnæringen forsøker å skremme folk til taushet ved å trekke dem for retten, sier Ellefsen.

Fakta om pels: www.forbypels.no

Bilder fra pelsfarmen til lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag: se fotografier og video.

Bildene som pelsdyrnæringen forsøker å stoppe

Norske pelsfarmer 2008-2014