Nettverk for dyrs frihet holdt nylig en presentasjon for Landbruksdepartementet om våre innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd.

Vi snakket blant annet om at:

  • Griser må få komme ut
  • Okser må få et mer variert levemiljø
  • Kverning av levende hanekyllinger må forbys
  • Sauer må få større plass innendørs
  • Kalkuner må få et levemiljø der de ikke pådrar seg store sviskader under føttene
  • Dagens syke avl på turbokylling må forbys
Tor Grobstok under presentasjonen for Landbruksdepartementet
Stimulifattige omgivelser på norsk grisefarm

«Stortinget har bedt regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg».

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Ola Elvestuen
Fiksert purke på norsk grisefarm

Den forrige stortingsmeldinga om dyrevelferd kom i 2002-2003, og det er på høy tid at det nå kommer en faglig oppdatert melding som ser nøyere på dyrevelferden. Stortingsmeldinga er forventet å komme i 2023, og Nettverk for dyrs frihet, Dyrevernalliansen og Veterinærinstituttet er noen av aktørene som har bidratt med innspill.

Vil du støtte arbeidet vårt? Bli månedsgiver: www.betonggrisene.no/bidra ❤️