Nettverk for dyrs frihet mener det er sterkt urovekkende at dem som varsler om dyremishandling i pelsdyrnæringen dømmes til å betale erstatning. Vi vurder nå å anke saken videre til Høyesterett.

Lagmannsrett avga i dag dom i en sivil erstatningssak etter at lederen for Norges pelsdyralslag i Rogaland og Hordaland saksøkte fire pelsvarslere fra Nettverk for dyrs frihet. Søksmålet kom etter at pelsvarslerne i 2013 tok seg inn på pelsdyrlederens minkfarm og avdekket syke, døde og skadde dyr. Lagmannsretten dømte de fire pelsvarslerne til å betale totalt 553.577 kroner til pelsdyrlederen. Pelslederen som var ansvarlig for de avdekkede forholdene går imidlertid fri uten å få noen som helst reaksjon. 

Allerede i 2016 ble pelsvarslerne dømt  til 30 dagers betinget fengsel i Jæren tingrett for inspeksjonen i lederens minkfarm, men her ble de frikjent for erstatningskravet. Pelsdyrnæringen anket deretter erstatningsdelen til Gulating lagmannsrett, og i dag avga retten sin oppsiktsvekkende dom.

Nettverk for dyrs frihet mener det er sterkt urovekkende at dem som varsler om dyremishandling i pelsdyrnæringen dømmes til å betale erstatning. Vi vurder nå å anke saken videre til Høyesterett.

Bidra til at avsløringene kan fortsette ved å støtte innsamlingsaksjonen for pelsvarslerne.
Du kan Vippse til 91883 eller bruke bankkonto 1254.05.55069. Eller send SMS med kodeord varslerne BELØP til 2484. Eksempel: Ønsker du å gi kr 200: varslerne 200 til 2484. Du velger selv hvor mye du ønsker å gi.

Absurd dom

– Til tross for at vi dokumenterte syke, skadde og døde dyr hos en av lederne i pelsdyrnæringen, gir rettsvesenet han nå erstatning fremfor straff. Dommen er absurd og et stort nederlag for dyrene, sier Rune Ellefsen som er en av de fire varslerne fra Nettverk for dyrs frihet. 

– Først og fremst er dette en trist dag for dyrene. Dyrene som lider i det skjulte får nå et enda svakere vern, siden dommen kan gjøre det vanskeligere for oss å avdekke dyremishandlingen som skjer i norske pelsfarmer. Lagmannsretten har nå gitt pelsdyrnæringen et nytt verktøy for å kneble varslere. Gjennom store erstatningskrav kan de skremme folk vekk fra å si fra om de grusomme forholdene rev og mink lever under, sier Ellefsen.
 

Vi gir oss aldri

Til tross for dommen kommer pelsdyrnæringen aldri til å vinne frem. 

 – Vi har i en årrekke avdekket hvordan pelsdyrnæringen systematisk bryter reglene for dyrevelferd. På pelsfarmene lever dyr med avbitte bein, store skader og tvangsadferd. Dette er noe stadig flere reagerer på, i befolkningen, på Stortinget og i landbruket. Nå ber vi folk om hjelpe oss å dekke kostnadene ved saken, slik at vi kan fortsette arbeidet for å stenge pelsfarmene, sier Rune Ellefsen, en av dem som nå må betale erstatning.

Vi gir oss ikke før det siste buret er tomt.

– Les tidligere intervju med pelsvarslerne
– Les mer om pelsvarslernes arbeid: www.forbypels.no
 

Bilder fra minkfarmen som varslerne ble dømt for å ta seg inn på

Figgjo, Sandnes (2013)