Døde og sterkt skadde minkvalper ble oppdaget under en uanmeldt inspeksjon på pelsfarmen til lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag.

Opptak fra minkfarmen i Figgjo, Sandnes (juni 2013) av Nettverk for dyrs frihet.

Døde og sterkt skadde minkvalper ble oppdaget under en uanmeldt inspeksjon på pelsfarmen til lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag.

Den uanmeldte inspeksjonen ble gjennomført av Nettverk for dyrs frihet som har meldt forholdet til Mattilsynet.

Inspeksjonen ble gjennomført etter at skadde dyr ble observert fra utsiden av pelsfarmen. I burene ble det avdekket flere valper med store åpne sår på rygg, hals eller hode. I et av burene sto valper som sloss og bet hverandre til blods. I et annet gikk en mor rundt og bar på en død valp, mens ungene hennes levde videre i samme bur. Vi fant også et avspist valpehode.

– Forholdene på pelsfarmen var forferdelige. I flere av burene fant vi døde og skadde minkvalper. Mange av dyrene  bar preg av å ha hatt skadene i lang tid. Det var tydelig at flere av valpene hadde spist på hverandre, sier Kia Vejrup fra Nettverk for dyrs frihet.

Forholdene ble avdekket på pelsfarmen til lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag.

– At pelsfarmen tilhører lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag gjør forholdet svært alvorlig. Pelsdyrnæringen har vært under sterkt politisk press for å ta dyrevelferd mer alvorlig. Dette siste eksempelet bekrefter at heller ikke lederne i pelsdyrnæringen evner å følge opp sine løfter overfor politikerne. Tiden er overmoden for en avvikling av pelsdyroppdrett, sier Kia Vejrup fra Nettverk for dyrs frihet.

Film og bilder fra inspeksjonen
Dyrenes forhold i minkfarmen ble dokumentert med foto- og videokamera. Selv om vi under inspeksjonen bare fikk tid til å inspisere deler av farmen kunne vi likevel avdekke mange graverende forhold.

– Bilder og video fra lederens farm
– Om norsk pelsdyroppdrett