Varslere fra Nettverk for dyrs frihet har i årevis avslørt dyremishandling på norske pelsfarmer. For første gang er varslere dømt til å betale stor erstatning for å ha avdekket dyremishandling i en pelsfarm. Om ikke varslerne betaler kravet innen en kort frist risikerer arbeidet å stoppe opp. Derfor trenger pelsvarslerne hjelp.

Varslere fra Nettverk for dyrs frihet har i årevis avslørt dyremishandling på norske pelsfarmer. For første gang er varslere dømt til å betale stor erstatning for å ha avdekket dyremishandling i en pelsfarm. Om ikke varslerne betaler kravet innen en kort frist risikerer arbeidet å stoppe opp.

Dette skjer etter at pelsindustrien saksøkte fire pelsvarslere for å ha tatt seg inn på en pelsfarm hvor de dokumenterte skadde og syke dyr. Dommen gjør at det blir vanskelig å kunne fortsette med dette dyrevernarbeidet før kravet er betalt. Derfor trenger pelsvarslerne hjelp. Det viktigste du kan gjøre er å gi en donasjon for å sikre at arbeidet ikke stoppes.

Gå til innsamlingsaksjonen for å gi et bidrag  |  Vipps til 91883 eller bruk konto 1254.05.55069
Ler om gårsdagens dom

Setter du pris på avsløringene av forholdene i pelsindustrien? Da håper vi at du vil gi et bidrag slik at vi kan fortsette med å avsløre dyremishandling. Det er absurd at dyremishandlere går fri, mens vi som avslører dyremishandling straffes.

Varsling er et viktig demokratisk virkemiddel for å avdekke kritikkverdige forhold overfor offentligheten, og for å beskytte de svakeste i samfunnet. Det er et slag mot demokratiet når pelsindustrien angriper varslerne gjennom søksmål.
 

Vi gir oss aldri

Den massive støtten pelsvarslerne fikk til å dekke advokatutgifter i forkant av rettssaken, viste at det er mange som vil bidra når det virkelig gjelder. Derfor er vi sikre på at vi også skal takle denne utfordringen med litt hjelp – selv om den er større. Alle donasjoner går til å dekke kravet som pelsvarslerne er tvunget til å betale etter en dom i Gulating lagmannsrett i oktober 2017.

Om pelsvarslerne: www.pelsvarslerne.no  |  Om avsløringene: www.forbypels.no