Landbruksdepartementet la frem det endelige forslaget til Lov om forbud mot hold av pelsdyr den 10. april 2019. Det var Venstre som fikk gjennomslag for avviklingen under regjeringsforshandlingene i både Jeløya-erklæringen (14.01.2018) og i Granavolden-erklæringen (17.01.2019). Dette til stor glede for alle dyrevenner. Torsdag 13. juni skal Stortinget stemme over om pelsdyrnæringen skal avvikles. Avviklingsforslaget har blitt utfordret av flere politikere, pelsdyrnæringen og Bondelaget, og det er gjort mange forsøk på å trenere behandlingen av saken. Nettverk for dyrs frihet anser det derfor som svært positivt at avstemningen endelig skal skje. 

Landbruksdepartementet la frem det endelige forslaget til Lov om forbud mot hold av pelsdyr den 10. april 2019. Det var Venstre som fikk gjennomslag for avviklingen under regjeringsforshandlingene i både Jeløya-erklæringen (14.01.2018) og i Granavolden-erklæringen (17.01.2019). Dette til stor glede for alle dyrevenner. Torsdag 13. juni skal Stortinget stemme over om pelsdyrnæringen skal avvikles. Avviklingsforslaget har blitt utfordret av flere politikere, pelsdyrnæringen og Bondelaget, og det er gjort mange forsøk på å trenere behandlingen av saken. Nettverk for dyrs frihet anser det derfor som svært positivt at avstemningen endelig skal skje. 

De politiske partiene om pelssaken

Både Høyre og Kristelig Folkeparti har vedtatt på sine landsmøter at partiene støtter en videreføring av pelsdyrnæringen i Norge, og har programfestet dette vedtaket.[1][2] Fremskrittspartiet har ønsket å fjerne alle subsidier til pelsdyrnæringen, men ønsker fortsatt pelsdyroppdrett.[3] Høyre, FrP og KrF er imidlertid bundet til regjeringserklæringen frem til neste stortingsvalg i 2021, og partienes stortingsrepresentanter må derfor stemme for en avvikling av pelsdyrnæringen. 

Venstre,[4] Sosialistisk Venstreparti,[5] Rødt,[6] Miljøpartiet De Grønne[7] og Arbeiderpartiet[8] har programfestet at de vil avvikle pelsdyrnæringen. Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson gikk imidlertid nylig ut i media og sa at Arbeiderpartiet ikke ville stemme over lovforslaget slik det foreligger nå. De ønsker i stedet en ny behandling av kompensasjonsordningen som lå innbakt i regjeringens lovforslag. Nettverk for dyrs frihet var raskt ute med å påpeke at Arbeiderpartiet både går i mot sitt eget landsmøtevedtak, men at de også øker risikoen for at pelsforbudet blir utsatt. Ettersom regjeringen valgte å ikke behandle kompensasjonsordningen til pelsdyroppdretterne på nytt, er det derfor en risiko for at Arbeiderpartiet ikke kommer til å stemme for en avvikling av pelsdyrnæringen den 13. juni. Nettverk for dyrs frihet vil derfor oppfordre Arbeiderpartiet til å ta dyrevelferd på alvor og følge opp landsmøtevedtaket sitt om å avvikle pelsdyrnæringen.  

Senterpartiet er den sterkeste politiske støttespilleren til pelsdyrnæringen, og vedtok på sitt landsmøte i 2019 at de vil prøve å omgjøre regjeringens vedtak om å avvikle pelsdyrnæringen

I 2017 stemte SP, Høyre, FrP og KrF for en videreføring av pelsdyrnæringen. AP, SV, Venstre, Mdg og Rødt stemte for en avvikling.   

Flertall for en avvikling av pelsdyrnæringen                                                                                                                         

For første gang er det flertall på Stortinget for en avvikling av pelsdyrnæringen. På Stortinget er partifordelingen for perioden 2017-2021 slik: Arbeiderpartiet 49 representanter, Høyre 45 representanter, FrP 27 representanter, SP 19 representanter, SV 11 representanter, KrF 8 representanter, Venstre 8 representanter, Mdg 1 representant og Rødt 1 representant.[9] 

Lovforslaget gir en alfor lang avviklingsperiode

I lovforslaget om forbud mot pelsdyroppdrett som Stortinget skal stemme over, er det lagt opp til en avviklingsperiode frem til 2025. Dette innebærer at pelsdyroppdretterne kan fortsette med pelsdyr i 6 år til. Nettverk for dyrs frihet mener at en så lang avviklingsperiode vil medføre store lidelser for dyrene, og dessuten gjøre pelsforbudet sårbart for press etter neste stortingsvalg i 2021. Vi argumenterte derfor for en kortere avviklingsperiode i vårt høringsinnspill til regjeringens lovforslag. Nettverk for dyrs frihet vil fortsette å legge press på politikerne for å redusere avviklingsperioden til et minumum, slik at pelsdyrene kan slippe mer lidelse så raskt som mulig. 

Nettverk for dyrs frihet sitt arbeid for pelsdyrene

Siden 2008 har Nettverk for dyrs frihet jobbet for en avvikling av pelsdyrnæringen. Nettverk for dyrs frihet har dokumentert og avslørt forholdene på over 200 norske pelsfarmer, og sitter på tusenvis av bilder og flere hundre timer med film som viser lidelsen til pelsdyrene. Før vi startet med dette dokumentasjonsarbeidet, var det nesten ingen fokus på pelsdyrene verken i media, blant befolkningen eller hos politikerne. Vårt dokumentasjonsmateriale fra norske pelsfarmer har skapt et enormt engasjement mot pelsdyroppdrett. Vi har lagt stort press på politikerne, Mattilsynet og pelsdyrnæringen. Venstre, som fikk gjennomslag for avvikling i regjeringsforhandlingene, har ved flere anledninger vist til våre bilder og filmer fra norske pelsfarmer når de har argumentert for en avvikling av pelsdyrnæringen. I 2014 medvirket vi også i Brennpunktdokumentaren PELS på Nrk som skapte stor debatt om den elendige dyrevelferden i pelsdyrnæringen. Nettverk for dyrs frihet vil fortsette kampen for pelsdyrene helt til alle pelsfarmer er lagt ned for godt. 

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli månedsgiver: http://bit.ly/fastgiver

Bilder: Nettverk for dyrs frihet

Kilder:

[1] Høyres program for 2017-2021: Vi tror på hele Norge, s. 66 [2] KrFs stortingsprogram 2017-2021, s. 114; Kristelig Folkeparti: Politisk porgram 2013-2017, s. 73 [3] FrP: Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021, s. 34 [4] Venstres stortingsvalgsprogram 2013-2017: Frihet. Fremtid. Fellesskap, s. 31 [5] SVs arbeidsprogram 2017-2021, s. 89 [6] Rødt, Vedtak fra landsmøte 2013 [7] Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram 2013-2017, s. 19 [8] Arbeiderpartiets program 2013-2017: Vi tar Norge videre, s. 40 [9] Stortinget: Partifordelingen 2017-2021