Mattilsynet hemmeligholder dyremishandling

Mattilsynet hemmeligholder dyremishandling

I januar 2023 publiserte Mattilsynet sluttrapporten fra sin tilsynskampanje med nesten 600 tilfeldig utvalgte grisefarmer. Rapporten viste at godt over halvparten av griseprodusentene bryter loven. Nettverk for dyrs frihet har gjennomgått alle dokumentene fra...
I dag leverte vi 74 000 underskrifter for grisene

I dag leverte vi 74 000 underskrifter for grisene

I dag overleverte vi 74 000 underskrifter som krever bedre leveforhold for grisene i Norge til landbruksminister Geir Pollestad. Dette enorme engasjementet fra befolkningen tar ministeren nå med seg inn i arbeidet med den nye dyrevelferdsmeldingen. For to år siden...
Nettverk for dyrs frihet anmelder 10 griseprodusenter

Nettverk for dyrs frihet anmelder 10 griseprodusenter

I løpet av 2021 og 2022 har Mattilsynet gjennomført en tilsynskampanje for gris der de har besøkt 582 tilfeldig utvalgte griseprodusenter. Mattilsynets tall viser at hele 56 prosent av griseprodusentene bryter loven. Nettverk for dyrs frihet har krevd innsyn i og...
Mattilsynet avdekker lovbrudd på 56 % av grisefarmene

Mattilsynet avdekker lovbrudd på 56 % av grisefarmene

Gjennom 2021 og 2022 har Mattilsynet gjennomført inspeksjoner på 582 tilfeldig utvalgte grisefarmer i Norge. Målet har vært få kunnskap om hvordan griser i Norge har det, og hvilke endringer som må til for å gi dem bedre dyrevelferd. Resultatet av tilsynskampanjen...
Nettverk for dyrs frihet politianmelder 65 griseprodusenter

Nettverk for dyrs frihet politianmelder 65 griseprodusenter

En syk gris ligger på siden i en dam av urin, omgitt av andre griser. Fra 2015 til 2021 har Nettverk for dyrs frihet gått inn åpne dører på norske grisefarmer for å dokumentere hvordan dyrene lever. 85 inspeksjoner ble utført, fordelt på 65 ulike farmer. Nå er alle de...