Personvern

Behandling av person­opplysninger i Nettverk for dyrs frihet

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, slik som når du melder deg på vårt nyhets­brev, vil vi behandle person­opplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om person­opplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av person­opplysningene.

Behandlings­ansvarlig for person­opplysningene vi behandler er Nettverk for dyrs frihet.

Kontakt­informasjon er:
Adresse: Nettverk for dyrs frihet, postboks 7027 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
E-post: post@dyrsfrihet.no
Organisasjonsnr.: 991888594

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine person­opplysninger kan du kontakte oss på ovenstående e-postadresse.

Hvorfor samler vi inn person­opplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine person­opplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende person­opplysninger til formålene angitt her:

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle person­opplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av person­opplysninger skjer på grunnlag av en interesse­avveining. Vi har vurdert det slik at det ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjons­kapsler (cookies). Vi behandler person­opplysninger på grunnlag av en interesse­avveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

​Utlevering av person­opplysninger til andre

Vi gir ikke person­opplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lov­grunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine person­opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål person­opplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at person­opplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Person­opplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtale­forholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler person­opplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av person­opplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til data­portabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på post@dyrsfrihet.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av person­opplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post på post@dyrsfrihet.no.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av person­opplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvern­lovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av person­opplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontakt­opplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.