I løpet av 2021 og 2022 har Mattilsynet gjennomført en tilsynskampanje for gris der de har besøkt 582 tilfeldig utvalgte griseprodusenter. Mattilsynets tall viser at hele 56 prosent av griseprodusentene bryter loven. Nettverk for dyrs frihet har krevd innsyn i og gjennomgått flere tusen dokumenter fra tilsynskampanjen. Vi har delt materialet med media og sørget for at de nedslående funnene har fått medieoppmerksomhet. Nå har vi anmeldt 10 av de verste griseprodusentene fra tilsynskampanjen.

Manglende oppfølging fra Mattilsynet

Til tross for mange grove lovbrudd anmeldte ikke Mattilsynet en eneste av griseprodusentene til politiet. Nå tar vi saken i egne hender og anmelder 10 av de verste griseprodusentene for grov dyremishandling. Flere av produsentene vi anmelder har en historikk med alvorlige lovbrudd over mange år. På en av grisefarmene talte Mattilsynet over 70 griser med avspiste haler. Hos en annen fant de en halt gris på gulvet som fikk ørene sine spist på av de andre grisene. Hos en tredje vasset grisene i møkk, og var fullstendig tilklint med avføring. Hos samme produsent fant Mattilsynet flere dyr med skader som halthet, halesår og rektalprolaps som ikke var behandlet.

To griser med alvorlige halesår står i en binge. Halene er hovne og har blodige tupper. Foto: Mattilsynet.
To griser med alvorlige halesår. Halene er hovne og har blodige tupper. Foto: Mattilsynet.

I noen tilfeller har mishandlingen vært så grov at Mattilsynet tidligere har avviklet eller forsøkt å avvikle produksjonen, men likevel har produsentene fått lov til å starte opp igjen med gris. Én av griseprodusentene hadde forbud mot å holde dyr, men drev fortsatt ulovlig griseproduksjon. De 10 griseprodusentene vi nå anmelder er blant de verste fra Mattilsynets tilsynskampanje. Likevel burde langt flere fått strengere reaksjoner fra Mattilsynet. Regelverket for hold av gris er vakt, og lovbrudd har derfor alvorlige konsekvenser for grisenes velferd. Vi forventer at sakene nå etterforskes og at griseprodusentene får strenge straffer.

Griser med rødsjuke. Foto: Mattilsynet.

«Når Mattilsynet unnlater å anmelde så alvorlige lovbrudd, er de med på å skape en aksept for lovbrudd i griseindustrien. Det er ikke rart at man finner lovbrudd på 56 prosent av grisefarmene, dersom produsentene vet at lovbruddene ikke får konsekvenser».

Tor Grobstok, talsperson i Nettverk for dyrs frihet.

Vil du bidra til vårt arbeid med avsløre og dokumentere mishandling av dyr?