• 01 December 2014
Kampanjen som har avslørt pelsfarmene gang på gang

Les om kampanjen som de siste årene har avslørt omfattende lovbrudd, skadde og lidende dyr på over 200 norske pelsfarmer. 

Les mer