Om oss

Om Nettverk for dyrs frihet

Nettverk for dyrs frihet er en dyrevernorganisasjon som er basert på frivillig innsats og håndfast engasjement. Vi jobber for større åpenhet om forhold som holdes skjult fra offentligheten. På denne måten kan vi bidra til en mer faktabasert og demokratisk debatt om dyrenes levekår.

For å få oppnå framgang i dyrevernarbeidet kreves initiativ og deltakelse fra alle som bryr seg. Hver og en har en mye større evne til å påvirke enn hva vi er opplært til å tro, og sammen kan vi bidra til å endre dyrenes levekår. 

Bakgrunn

Nettverk for dyrs frihet ble opprettet i 2007, etter et ønske fra dyrevernere om å arbeide effektivt innenfor en organisasjonsform som prioriterer aktivisme. Vi vil ikke bruke tid på byråkrati og administrasjon, men heller på handlingsrettede dyrevernprosjekter. Nettverket vil sette fokus på og bekjempe overgrep mot dyr. Dyrene bør ikke behandles som ting og eiendom, men heller få lovfestede rettigheter som beskytter deres liv og interesser.

Organisasjonsform

Nettverk for dyrs frihet arbeider åpent og idealistisk i en demokratisk organisasjonsform, hvor de som er aktive har medbestemmelsesrett i prosjektene de jobber med. Strukturen i nettverket er preget av selvbestemmelse, initiativ og engasjement, som er grunnleggende verdier for å drive arbeidet fremover. Alt arbeid foregår ulønnet, og alle donasjoner til organisasjonen går derfor direkte til arbeidet for dyrs frihet. 

Nettverk for dyrs frihet er en religiøst og partipolitisk uavhengig dyrevernorganisasjon. 

Formål og arbeidsmetoder

Essensen i vårt dyrevernarbeid

Mot dyremishandling

Vi jobber for et samfunn uten dyremishandling, hvor dyrene hverken misbrukes eller utsettes for vold - enten det er lovlig eller ulovlig.

For dyrs rettigheter

Vi mener at dyrene ikke bør behandles som ting og eiendom, men heller må gis rettigheter som beskytter deres liv og interesser.


Arbeidsmetoder

Vi benytter lovlige arbeidsmetoder og åpne, ikke-voldelige virkemidler, som sivil ulydighet. Vi skaper åpenhet om og innsikt i dyrs levekår.

 

Om oss

Nettverk for dyrs frihet er en dyrevernorganisasjon som dokumenterer, avslører og bekjemper dyremishandling.

Vårt arbeid baseres på frivillig innsats, og vi jobber for alle dyrs frihet. Vi er ikke en medlemsorganisasjon, men en aktivistorganisasjon som bruker alle ressurser på å realisere konkrete dyrevernprosjekter.
 

Flickr feed

Se hva vi gjør. Se bildene vi poster på Flickr.