• 06 Mar 17
  • Posted by admin

Stopp kneblingen av pelsvarslerne

Varslere fra Nettverk for dyrs frihet har i årevis avslørt dyremishandlingen på norske pelsfarmer. Pelsindustrien forsøker nå å stoppe dette viktige arbeidet ved å saksøke varslerne, derfor trenger varslerne din hjelp. Rettssaken starter i mai-juni i Stavanger.

Rettsaken kommer nå opp i lagmannsretten etter at pelsinsdustrien fikk avslått sitt erstatningssøksmål mot pelsvarslere i tingretten for ett år siden. Pelsdyrnæringen fortsetter altså sine forsøk på å stoppe Nettverk for dyrs frihet sitt dokumentasjonsarbeid i pelsfarmene.

De fire varslerne som rammes risikerer å bli tvunget til å betale over en halv million kroner. Derfor trenger pelsvarslerne vår fulle støtte.

Varsling er et viktig demokratisk virkemiddel for å avdekke kritikkverdige forhold overfor offentligheten, og for å beskytte de svakeste i samfunnet. Det er et slag mot demokratiet når pelsindustrien forsøker å skremme varslerne til taushet.

 

 
Hjelp varslerne å fortsette

Det viktigste du kan gjøre akkurat nå er å hjelpe pelsvarslerne med et støttebidrag for å dekke advokatutgiftene. Setter du pris på avsløringene som er gjort av pelsindustrien? Da håper vi at du vil gi et bidrag slik at dette arbeidet kan fortsette. Du kan gi støttebidrag ved å sende en SMS med kodeord PELS 200 til 2484. Du kan endre beløpet etter eget ønske. Du kan gi med Vipps eller betalingskort på vår fundraisingside. På fundraisingsiden kan du  også få en "belønning" om du gir et bidrag (festivalpass, handlenett, bok m.m.).

Alle donasjoner går til å dekke utgiftene som pelsvarslerne har for å forsvare seg i den kommende rettssaken. Om innsamlet beløp overskrider utgiftene til rettssaken går det resterende beløpet til Nettverk for dyrs sitt arbeid med å dokumentere og bekjempe dyremishandling.

Du kan også hjelpe ved å bruke forsidebildet som uttrykker støtte til pelsvarslerne på Facebook-profilen din. Last ned forsidebildet her og last opp på din profil. Del også lenken til den nye kampanjen til støtte for varslerne: http://fnd.uz/pels
 

Hva pelsvarslerne har oppnådd

- Avslørt dyremishandling og lovbrudd ved å dokumentere forholdene på over 200 pelsfarmer 
- Skapt enorm medieoppmerksomhet rundt pelsdyroppdrett med våre bilder og film.
- Deltatt i to TV-dokumentarer, over 80 nyhetsinnslag på tv og hundrevis av nyhetsartikler om pels.
- Medvirket i Brennpunkt-dokumentaren «PELS» der undercover bilder fra norsk pelsbransje ble vist.
- Laget flere egenproduserte filmer om pels og publisert flere tusen bilder fra innsiden av pelsfarmene.
- Fått bred støtte fra politikere og faginstanser om at pelsdyroppdrett må forbys.
- Kartlagt, påpekt feil og skjerpet Mattilsynets tilsynsrutiner i pelsfarmer.

Om pelsvarslerne: www.pelsvarslerne.no | Om avsløringene: www.forbypels.no