• 28 Aug 17
  • Posted by admin

Pelsindustriens kneblingsforsøk fortsetter

Pelsvarslere fra Nettverk for dyrs frihet har i årevis avslørt dyremishandlingen på norske pelsfarmer. Pelsindustrien fortsetter sine forsøk på å stoppe dette viktige arbeidet gjennom søksmål mot varslerne, og rettssaken starter 7. september i lagmannsretten i Stavanger.

Rettsaken kommer nå opp i lagmannsretten etter at pelsindustrien fikk avslått erstatningssøksmålet mot pelsvarslere i tingretten for ett år siden. Pelsdyrnæringen fortsetter sitt forsøk på å stoppe Nettverk for dyrs frihet sitt dokumentasjonsarbeid i pelsfarmene, og har anket dommen fra tingretten. Etter flere utsettelser kommer nå saken opp for lagmannsretten i Stavanger. 

-  Det er så grunnleggende urettferdig at de som varsler om dyremishandling risikerer å bli straffet og saksøkt mens de som utsetter dyrene for dyremishandling slipper unna. Når man imidlertid ser hvor effektivt dokumentasjonsarbeidet har vært og hvor mye motstand pelsindustrien har møtt siden bildene og filmene begynte å strømme ut i offentligheten, ser man hvorfor det skjer: pelsindustrien er livredde for pelsvarslerne og vil gjøre det de kan for å stanse dem, sier en av varslerne i et intervju.

Risikerer å måtte betale flere hundre tusen

De fire pelsvarslerne som rammes risikerer å bli tvunget til å betale flere hundre tusen kroner. Derfor trenger pelsvarslerne vår fulle støtte. Etter en innsamlingsaksjon tidligere i år samlet vi inn penger som har dekket alle utgiftene til advokat for vaslerne og andre forberedelser til rettssaken. Dette har vært veldig viktig for varslerne. Om utfallet av rettsaken skulle bli dårlig, er vi forberedt på en ny innsamlingsrunde for å unngå at arbeidet med å avsløre dyremishandling ikke forsinkes mer og kan fortsette som før.

Varsling er et viktig demokratisk virkemiddel for å avdekke kritikkverdige forhold overfor offentligheten, og for å beskytte de svakeste i samfunnet. Det er et slag mot demokratiet når pelsindustrien forsøker å skremme varslerne til taushet. Varsling om dyremishandlig og lovbrudd i dyrefabrikkene er viktig dyrevernarbeid som må fortsette.
 

Hva pelsvarslerne har oppnådd

- Avslørt dyremishandling og lovbrudd ved å dokumentere forholdene på over 200 pelsfarmer 
- Skapt enorm medieoppmerksomhet rundt pelsdyroppdrett med våre bilder og film.
- Bidratt til avvikling av pelsfarmer gjennom avsløringer.
- Deltatt i to TV-dokumentarer, over 80 nyhetsinnslag på tv og hundrevis av nyhetsartikler om pels.
- Medvirket i Brennpunkt-dokumentaren «PELS» der undercover bilder fra norsk pelsbransje ble vist.
- Laget flere egenproduserte filmer om pels og publisert flere tusen bilder fra innsiden av pelsfarmene.
- Fått bred støtte fra politikere og faginstanser om at pelsdyroppdrett må forbys.
- Kartlagt, påpekt feil og skjerpet Mattilsynets tilsynsrutiner i pelsfarmer.

Om pelsvarslerne: www.pelsvarslerne.no | Om avsløringene: www.forbypels.no