• 30 Mar 16
  • Posted by admin

Pelsfarmer politianmeldes for grove brudd på dyrevelferdsloven

Nettverk for dyrs frihet politianmelder fem pelsdyroppdrettere i Rogaland og Østfold for grove brudd på dyrevelferdsloven. På pelsfarmene er det funnet omfattende skader på dyrene, ulovlige avlivingsmetoder og manglende oppfølging av Mattilsynets pålegg.

Pelsdyroppdretterne politianmeldes etter en gjennomgang av Mattilsynets tilsynsrapporter for 2015 som viser at forholdene ved de fem pelsfarmene kun er fulgt opp med milde reaksjoner fra Mattilsynet. De fem sakene er svært alvorlige og Nettverk for dyrs frihet mener derfor de må meldes til politiet for en strafferettslig reaksjon.

Det er alarmerende at det på ny avdekkes grove lovbrudd på norske pelsfarmer. Dette viser at pelsdyrnæringen ikke engang evner å rydde opp i de aller verste lovbruddene på pelsfarmene. Nå må vi sette ned foten og slå fast at hold av ville dyr i bur ikke er noe vi ønsker i Norge - pelsdyroppdrett må forbys.

Rekordantall grove lovbrudd
Mattilsynets egne tall bekrefter også grove lovbrudd i pelsdyrnæringen, som i fjor var rekordmange. I 2015 politianmeldte Mattilsynet seks pelsdyroppdrettere og avviklet fire pelsfarmer på grunn av vanskjøtsel av dyr. 

Det rekordstore antallet grove lovbrudd i pelsdyrnæringen viser at systematiske, alvorlige regelverksbrudd gjennomsyrer næringen, noe som dyrene betaler prisen for. Syke og skadde dyr, ulovlig avlivning og manglende tilsyn gir dyrene et enda verre liv enn de allerede har innesperret i små nettingbur.

Minkfarmene vi anmelder gjelder blant annet følgende forhold:

- Farm 1 (Rogaland): Bare 16 dager etter en tidligere inspeksjon der 29 dyr ble avlivet og minst 58 alvorlig syke eller skadde dyr ble registrert, finner Mattilsynet dyr med sårskader i hvert fjerde bur. Flere bur var så skitne at det var umulig for inspektørene å se dyrene gjennom nettingen.    

- Farm 2 (Østfold): Mattilsynet avdekker at avlivingen av dyrene foregår på en ulovlig og dyrevelferdsmessig uforsvarlig måte. Dyreeier nekter å rette seg etter Mattilsynets pålegg og fortsetter praksisen mens inspektørene er tilstede. Etter flere tilsyn med alvorlige lovbrudd har Mattilsynet nektet dyreholder å holde pelsdyr. Mattilsynet har også politianmeldt pelsdyroppdretteren for trusler.

- Farm 3 (Rogaland):  Funn av mange dyr med sår og skader, flere av eldre dato, resulterer i avliving av 43 dyr.

- Farm 4 (Rogaland): Mattilsynet inspiserer bare en liten del av farmen, men finner likevel mange dyr som må avlives. Dyreholder hadde valgt å ikke behandle sårskader med desinfiserenede spray fordi dette ville sette farge på pelsen og dermed redusere dens verdi.

- Farm 5 (Rogaland): Etter et tidligere tilsyn der dyreholder blant annet fikk pålegg om å senke terskelen for avliving av skadde dyr, finner Mattilsynet under et oppfølgingstilsyn dyr med åpne, blødende halesår der muskulatur, halevirvel og nerver i virvel er eksponert.

Nettverk for dyrs frihets politianmeldelser omfatter flere forhold enn eksemplene over.

Mer om norsk pelsdyroppdrett og Nettverk for dyrs frihet sine inspeksjoner i pelsfarmer

 

Se Mattilsynets egne bilder fra de anmeldte pelsfarmene

Pelsfarmer som politianmeldes