• 02 Mar 16
  • Posted by admin

Pelsdyrnæringens kneblingsforsøk avvist av retten

Varslerne fra Nettverk for dyrs frihet er frikjent for erstatningskravet fra pelsdyrnæringen. Pelsdyrnæringens forsøk på å kneble varslerne mislyktes i tingretten, men retten ga varslerne en betinget dom for å ha tatt seg inn i minkfarmen.

 

Se bildene som varslerne er dømt for å ha tatt: foto og video.

 

Etter at fire varslere fra Nettverk for dyrs frihet dokumenterte grove regelbrudd og dyremishandling hos pels-leder svarte pelsdyrnæringen med å politianmelde og kreve erstatning.

 

Dagens dom frikjenner varslerne for erstatningskravet, som enstemmig avvises av retten som ubegrunnet.

 

- Erstatningskravet har vært et bevisst forsøk fra pelsdyrnæringen på å stoppe varsling om dyremishandling og lovbrudd i pelsfarmene. Det er en seier at næringen ikke vant fram, og rettens beslutning viser at erstatningskravet var ubegrunnet, sier Rune Ellefsen, en av varslerne fra Nettverk for dyrs frihet.
 

Varslerne fra Nettverk for dyrs frihet vurderer derimot å anke delene av dommen hvor de dømmes for innbrudd.

 

Vurder å anke betinget dom
- Det er både riktig og rettferdig at retten avviser pelsdyrnæringens erstatningskrav. Det er derimot feil at vi skal dømmes for å ha grepet inn mot dyremishandling, selv om dette skjedde bak en lukket dør. Vi har dokumentert alvorlige overgrep mot dyr og brudd på dyrevelferdsloven. På lik linje med at man har rett til å knuse en bilrute for å redde ut dyr eller barn i nød, må nødretten også gjelde dyr som lider i pelsdyrnæringen. Vi vurderer derfor å anke denne delen av dommen, sier Ellefsen.

 

Vil gjøre mer for å forby pelsdyropdrett
Varslerne vil følge opp dommen med det pelsdyrnæringen frykter mest: Mer åpenhet om hva dyrene utsettes for i pelsfarmene.

 

- Livet på pelsfarmene er et liv med lidelse, skader og tvangsadferd. Pelsdyrnæringen forsøker å hindre oss i å vise dette. Vi svarer med å invitere flere til å vise bilder fra innsiden av farmene. Vårt første svar er en ny film som nå vises i sosiale medier, og allerede er vist 250 000 ganger. Vi skal vise pelsdyrnæringen at knebling av fire personer kun leder til et enda sterkere engasjement for å forby pelsdyroppdrett, sier Ellefsen.

 

Bakgrunnen for saken var en uanmeldt inspeksjon som ble gjennomført i 2013 hos lederen av Rogaland og Hordaland pelsdyralslag. Inspeksjonen avdekket grusomme forhold for dyrene: Dyr levde med store, ubehandlede skader, døde og levende dyr ble holdt i samme bur, og dyr angrep og skadet hverandre. I stedet for å reagere på lovbruddene valgte næringen å politianmelde og kreve erstatning fra de fire personene fra Nettverk for dyrs frihet som hadde dokumentert forholdene.

 

Vil du hjelpe oss å fortsette arbeidet for dyrene? Gi gjerne et støttebidrag

 

Mer om saken på www.pelsvarslerne.no

 

Se videoen om pelsindustriens kneblingsforsøk