• 07 Dec 14
  • Posted by admin

NRK viser dokumentar om pelsdyroppdrett

Det er nå klart at dokumentaren "Pels" vises på NRK Brennpunkt, tirsdag 9. desember. I følge Stavanger Aftenblad stiger nå nervøsiteteten hos Norges pelsdyralslag. 

I Norges pelsdyralslag stiger nervøsiteten over hvilken virkning Brennpunkt-dokumentaren vil ha på den allmenne og politiske holdningen til næringen, parallelt med at pelsdyrutvalget legger fram sin rapport 15. desember, skriver Stavanger Aftenblad.

Første "undercover" i norsk dyrevernsammenheng

Stavanger Aftenblad skrivet at mye av materialet til Pirayas dokumentar er filmet i skjul av dyrevernaktivisten Frank Nervik. I løpet av en toårsperiode skaffet Nervik seg tilgang til pelsdyrgårder ved å utgi seg for å være interessert i å starte pelsdyroppdrett. 

Bruk av undercover-metoder i dyrevernsammeheng har aldri tidligere skjedd i Norge. I andre europeiske land er det imidlertid en kjent metode som gjentatte ganger har avslørt forhold som ikke kan bringes til offentligheten på andre måter. Nettverk for dyrs frihet støtter bruk av undercover-metoder når det ikke er mulig å dokumentere alvorlige lovbrudd eller skjulte forhold på andre måter. 

NRK Brennpunkt beskriver dokumentaren slik: "Dyrevernaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?"

Dokumentarfilmen "Pels" er regissert av Ola Waagen og produsert av Piraya Films. "Pels" hadde et budsjett på over 5,4 millioner kroner da statlige Norsk Filminstitutt i fjor høst bevilget en støtte på 2,25 millioner, i følge Stavanger Aftenblad.

Pelsdyralslaget med kampanje mot NRK-Brennpunkt

Norges Pelsdyralslag er nå i gang med en annonse-kampanje mot NRK og visningen av dokumentaren. Forutsigbart nok retter Pelsdyralslaget også løgnaktig kritikk mot dyrevernere som har vært med i produksjon av dokumentaren, heller enn å innrømme problemene i egen næring. Allerede har pelsdyrnæringen rykket inn flere helside-annonser i riksaviser, og dette er bare de første i en rekke annonser, i følge Nationen.

Hvor mye de mange annonsene og pelsdyrnæringens bruk av medierådgivere, advokater og andre tiltak koster er foreløpig ukjent. Men, dette viser hvor desperat bransjen nå er. Nå som det nærmer seg pelsdyrutvalgets rapport, står det om hele pelsdyroppdrettets framtid. Forhåpentligvis vil den kommende politiske behandlingen av næringen medføre en styrt avvikling av pelsfarmene.

Nettverk for dyrs frihet også med

Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge er også med i en del av dokumentaren, men har ikke vært involvert i undercover-arbeidet. Vi venter i spenning på å se hva som avdekkes i Brennpunkt-dokumentaren - og ikke minst hvordan regjeringen, Stortinget og opinionen vil reagere.  

 

Film om våre pelsfarm-undersøkelser