Nettverk for dyrs frihets avsløringer fra norske pelsdyrfarmer var avgjørende for at Stortinget vedtok en styrt avvikling i 2019. Siden den gang har antall pelsfarmer falt årlig, og nå er det bare 9 farmer igjen, ifølge tall fra Landbruksdepartementet.

Nettverk for dyrs frihet har avslørt hvilke grusomme forhold pelsdyrene lever under siden 2008, og dokumentasjonen fra farmene har vært viktig i å løfte debatten om utfordringene ved å holde aktive rovdyr i små bur. Næringen skyldte på råtne epler og lovet å rydde opp, men inspeksjoner viste dyr med stereotyp adferd, dyr med avbitte haler og sår og andre dyrevelferdsproblemer år etter år.

I juni 2019 stemte Stortinget endelig for en styrt avvikling av næringen, etter at Venstre fikk gjennomslag for avvikling under regjeringsforhandlingene i både Jeløya-erklæringen og Granvold-erklæringen. Flere politikere, Bondelaget og Pelsdyrnæringen gjorde mange forsøk på å trenere avviklingen, men i juni 2019 stemte et flertall på Stortinget for.

Avviklingsperioden varer fram til 2025, men Nettverk for dyrs frihet mener at en så lang avviklingsperiode medfører store og unødige lidelser for dyrene. Til tross for at det kun er 9 farmer igjen mener Nettverk for dyrs frihet at de siste farmene bør avvikles så snart som mulig, for å unngå unødig lidelse for dyrene.