I dag overleverte vi 74 000 underskrifter som krever bedre leveforhold for grisene i Norge til landbruksminister Geir Pollestad. Dette enorme engasjementet fra befolkningen tar ministeren nå med seg inn i arbeidet med den nye dyrevelferdsmeldingen.

For to år siden publiserte Nettverk for dyrs frihet bilder og videoer fra innsiden av 65 norske grisefarmer. Våre avsløringer viste at grisene i Norge lever under grusomme forhold. Grisene blir holdt i trange og skitne betongbinger uten strø eller halm, de biter og skader hverandre i ren frustrasjon, og syke og skadde dyr får ikke hjelp. 

Løftene om at grisene skulle få det bedre har ikke ført til endringer, og det er tydelig at politikerne må på banen for at noe skal skje. Selv om stortingsflertallet i 2022 ønsket bedre velferd for grisene, har ikke regjeringen fulgt det opp. Det er på tide at regjeringen forstår alvoret i situasjonen, og ikke lengre aksepterer at grisene behandles slik de gjør i dag.

Veien videre for grisene

På grunn av våre avsløringer jobber regjeringen nå med en ny stortingsmelding om dyrevelferd, den første på 20 år. Vi har nylig sendt inn vårt høringsinnspill, hvor vi kommer med konkrete forslag til forbedringer for grisene. Vi kommer til å fortsette å jobbe for at alle dyr skal leve gode liv.