Nettverk for dyrs frihet har inspisert norske grisegårder og fant lovbrudd på samtlige. I perioden 2015-2021 utførte Nettverk for dyrs frihet 85 uanmeldte inspeksjoner på norske grisefarmer for å dokumentere hvordan dyrene lever.

– Vi har sett dyr som vasser i egen avføring, avbitte kroppsdeler og døde dyr som ligger slengt rundt. Gilde og den norske kjøttindustrien har skapt en myte om at grisen lever et godt liv, men det gjør de ikke, sier Tor Malnes Grobstok, talsperson for Nettverk for dyrs frihet.

 

Nå har Nettverk for dyrs frihet offentliggjort flere tusen bilder og videoklipp fra norske grisefarmer. Flere av disse ble vist på NRK.

– Norske griser på 100 kilo har krav på under 1 kvadratmeter plass. Det er ekstremt lite. Dyrene går inne på betong hele livet, de ser aldri solen, de får aldri være ute i frisk luft og de får ikke rote i jorden, som er et sterkt behov for grisene. Livet de lever er en enorm belastning på psyken deres, og fører til at de biter på og skader hverandre, sier han.

Nettverk for dyrs frihet ønsker nå en stor endring av norsk landbruk.

– Vi er nødt til å redusere kjøttforbruket vårt og sørge for at dyrenes behov faktisk blir ivaretatt. Det blir de ikke i dag. Vi må begynne å se på dyrene som enkeltindivider, og sørge for at de får gå ute og at de får rote i jorda, sier Grobstok.

Avsløringene kommer bare 2 år etter Brennpunktdokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» ble vist på NRK.

– Griseindustrien sier igjen og igjen at de skal rydde opp, men forholdene blir ikke bedre for dyrene. Vi har inspisert gårder fra 2015 til 2021 og forholdene dyrene lever under har ikke endret seg. Nå er tiden inne for at politikere tar ansvar for dyrevelferden, og for at vi som samfunn tar stilling til denne høyintensive produksjonen er noe vi ønsker å støtte eller ikke.