For tredje år på rad samarbeider Scandic Hotels med norsk pelsindustri gjennom utleie av lokaler til Norsk Pelsdyralslags årsmøte. Dette skal i år finne sted ved Scandic Holmenkollen Park 1. – 2. juni. Scandic har også gjennom en årrekke tilrettelagt for gjennomføringen av NPAs faste skinnutstillinger på sitt hotell på Hamar. 

Scandic Hotels er Norges største hotellkjede. Utad framholder de at det for dem er “grunnleggende at alle Scandics hoteller drives på en etisk forsvarlig måte.” Dette står i sterk kontrast til deres samarbeid med pelsbransjen. Både Rådet For Dyreetikk, Den Norske Veterinærforening, Veterinærinstituttet og Mattilsynet er enige med Nettverk for dyrs frihet om at dyrevelferden i norsk pelsindustri ikke er tilfredsstillende. 

Vi krever at Scandic Hotels lever opp til sine uttrykte verdier og bryter samarbeidet med Norges mest uetiske industri. Et overveldende flertall av den norske befolkning tar avstand fra pelsbranjen, og det er på tide at norske bedrifter gjør det samme. 

Hjelp oss i arbeidet for pelsdyrene – vi skal få Scandic til å kutte samarbeidet med norges pelsfarmere.

Hva du kan gjøre

Si ifra til Scandic Hotels at dere vil ha slutt på det uetiske samarbeidet ved å gjøre dette:

1. FACEBOOK: www.facebook.com/scandicnorge
2. SEND MAIL: Tine.Birkeland@scandichotels.com; sveinarild.mevold@scandichotels.com; norge@scandichotels.com
3. INVITER: Inviter dine venner til vårt Facebook-event for å påvirke Scandic, slik at flest mulig deltar.
4. BYTT PROFILBILDE: Vis at du misliker Scandics pels-støtte ved å bytte profilbilde til et av våre kampanje-bilder.    

Fakta om hva dyrene utsettes for i norske pelsfarmer: www.forbypels.no

Bilder: Dette er norske pelsfarmer

Norske pelsfarmer 2008-2014