Arbeiderpartiet vil avvikle pelsfarmene


I dag gikk Arbeiderpartiets landsmøte inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Vedtak er en stor seier i arbeidet for pelsdyrenes frihet. Dette kan bety begynnelsen på slutten for norsk pelsdyroppdrett.

Både politiske partier, ulike faginstanser og alle dyrevernorganisasjonene støtter kravet om en utfasing av de norske pelsfarmene. Nå starter den avgjørende etappen i kampen for å avvikle norske pelsfarmer for godt.

Arbeidet gir resultater
Etter at Nettverk for dyrs frihet har avslørt dyremishandling på norske pelsfarmer tre år på rad, har debatten om pelsfarmene blitt en viktig politisk sak. Dagens seier gjenspeiler også hvor stort engasjementet for pelsdyrene har blitt.

Dagens vedtak i Arbeiderpartiet viser at alle aktivistenes iherdige innsats gir resultater. Arbeidet for pelsdyrenes frihet har nådd fram til folk flest, og veldig få har lengre noe som helst tiltro til pelsdyrnæringas propaganda.

Arbeiderpartiets vedtak om pelsdyroppdrett
"Styrt avvikling av pelsdyroppdrett etter en overgangsperiode med omstillingsmidler.

Arbeiderpartiet mener det er forbundet med store utfordringer innen dyrevelferd i pelsdyrnæringen - noe både Den norske veterinærforening og Veterinærinstituttet har påpekt. Brudd på gjeldende regler i bransjen har vært avdekket gjentatte ganger, både gjennom media og av Mattilsynet. Næringen har fått flere sjanser til å forbedre forholdene uten å kunne vise til gode nok resultater.

I all hovedsak, drives næringen i dag på deltid i tillegg til annen næringsvirksomhet. I løpet av de siste ti årene har over halvparten av pelsdyrfarmene i landet blitt lagt ned, og det er nå rundt kun 300 pelsfarmer i drift.

Samtidig har holdningene til dyrevelferd vært i utvikling siden driftsformen ble etablert på 1930-tallet. Arbeiderpartiet mener at sannsynligheten for at pelsdyroppdrett skal kunne drives i overensstemmelse med dagens krav til etisk dyrehold, virker liten.

Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbruket sine ressurser, blir stilt til rådighet i avviklingsperioden. Arbeiderpartiet vil gjennom dette at storsamfunnet viser ansvar for næringsutøverne, samtidig som hensynet til dyrevelferden ivaretas."


Relatert

Om nettverketRessurserMediaBli aktiv